Linh kiện ứng dụng /

Công nghiệp

Sắp xếp sản phẩm:
TLE8209-2SA

Bán lẻ: 48,000 Đ

TLE6244X

Bán lẻ: 70,000 Đ

Nguồn Meanwell MDR-60-5/12/24/48

Bán lẻ: 400,000 Đ

Nguồn Mornsun URB2405YMD-10WR3

Bán lẻ: 200,000 Đ

TLE6288R

Bán lẻ: 50,000 Đ

Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 500,000 Đ

Nguồn Meanwell RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

Nguồn Meanwell HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 1,300,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI