Cảm biến - Module

Interface Converter

Sắp xếp sản phẩm:
USB to TTL CH340G Version 2.2

Bán lẻ: 42,000₫

USB to TTL CP2102

Bán lẻ: 36,000₫

W5100 Module Ethernet

Bán lẻ: 150,000₫

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000₫

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000₫

Ethernet LAN8720

Bán lẻ: 75,000₫

DP83848 Module Ethernet

Bán lẻ: 192,000₫

Dây chuyển đổi USB to UART

Bán lẻ: 30,000₫

W5100 Arduino Ethernet

Bán lẻ: 124,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI