Tin tức
Sản phẩm phần cứng

Thiết bị đo

Sắp xếp sản phẩm:
LCR-T4 Mạch kiểm tra linh kiện

Bán lẻ: 200,000₫

LA1002 Logic Analyzer 24M

Bán lẻ: 475,000₫

Thiết bị đo Dòng-Áp

Bán lẻ: 150,000₫

Đồng hồ vạn năng LD9802A

Bán lẻ: 480,000₫

Logic Analyzer 8CH-24MHz

Bán lẻ: 475,000₫

Máy hàn HAKIO 936

Bán lẻ: 330,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI