Vi mạch tích hợp /

Interface

Sắp xếp sản phẩm:
MAX232EPE DIP-16 chính hãng

Bán lẻ: 16,000 Đ

LAN9514-JZX-TR

Bán lẻ: 90,000 Đ

CP2102N-A01-GQFN28

Bán lẻ: 25,000 Đ

DS26C32ATM

Bán lẻ: 30,000 Đ

ST3485EIYDT

Bán lẻ: 70,000 Đ

MCP23008-E/SO

Bán lẻ: 17,000 Đ

TCAN332GDR

Bán lẻ: 95,000 Đ

TJA1051T/E,118

Bán lẻ: 11,000 Đ

W5500 LQFP-48

Bán lẻ: 65,000 Đ

MAX3485EESA SOIC-8

Bán lẻ: 40,000 Đ

SN65HVD12IDREP SOIC-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

ENC28J60-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 54,000 Đ

VP3082 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,500 Đ

AU6350-A41-MGL-GR

Bán lẻ: 48,000 Đ

ENC28J60-I/SS SSOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 55,000 Đ

PL2303HX

Bán lẻ: 15,000 Đ

PL2303TA

Bán lẻ: 20,000 Đ

CP2102-GMR

Bán lẻ: 29,900 Đ

MCP23008T-E/SS

Bán lẻ: 26,000 Đ

LAN8720AI QFN-24 chính hãng

Bán lẻ: 35,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI