Vi mạch tích hợp

Interface

Sắp xếp sản phẩm:
CH340C SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 12,000₫

MAX488CSA SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 16,000₫

MAX485CSA SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 16,000₫

KSZ8863RLLI-TR

Bán lẻ: 85,000₫

ADV7341BSTZ

Bán lẻ: 600,000₫

ADV7611WBSWZ-RL

Bán lẻ: 250,000₫

ADM3485ARZ

Bán lẻ: 25,000₫

P82B96T SOP-8

Bán lẻ: 35,000₫

PCF8574T SOP-16 Chính hãng

Bán lẻ: 21,000₫

CH340G SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 9,500₫

HR601680 SOP-16

Bán lẻ: 15,000₫

MAX232CSE SOP-16

Bán lẻ: 2,500₫

MAX3232ESE SOP-16

Bán lẻ: 2,200₫

TCAN332DR

Bán lẻ: 52,000₫

MAX232EPE DIP-16 chính hãng

Bán lẻ: 16,000₫

DS2406P+TR

Bán lẻ: 24,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI