Linh kiện cơ bản /

Tụ điện dán

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ nhôm 16V 330uF 8.0x10.2mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ 1nF 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,900 Đ

Tụ 470nF 0805 (10c)

Bán lẻ: 2,800 Đ

Tụ nhôm 16V 22uF 4.0x5.4mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ nhôm 35V 100uF 6.3x7.7mm

Bán lẻ: 850 Đ

Tụ tantalum 7343 35V 100uF

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ nhôm 35V 330uF 10x10mm

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 16V 470uF 8x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ 47uF 10V 1210

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ 100nF 1206 (10c)

Bán lẻ: 3,800 Đ

Tụ nhôm 1000uF 16V

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 100uF 25V

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ nhôm 100uF 16V

Bán lẻ: 2,600 Đ

Tụ nhôm 16V 10uF 4x5.4mm

Bán lẻ: 550 Đ

Tụ nhôm 220uF/50V

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ Tantalum 1000uF/6.3V 7343

Bán lẻ: 7,000 Đ

Tụ nhôm 25V 330uF 8x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ Tantalum 47uF/16V (20%) 6032

Bán lẻ: 5,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI