Tụ điện dán

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ nhôm 35V 100uF 6.3x7.7mm

Bán lẻ: 850 Đ

Tụ tantalum 7343 35V 100uF

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ nhôm 35V 330uF 10x10mm

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 16V 470uF 8x10mm

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ 47uF 10V 1210

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ 22nF (5%) 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,900 Đ

Tụ 12pF (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Tụ 100nF (10%) 1206 (10c)

Bán lẻ: 3,800 Đ

Tụ 2.2uF (5%) 0603

Bán lẻ: 3,500 Đ

Tụ 10nF (5%) 0603

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ nhôm 1000uF 16V

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ nhôm 100uF 25V

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ nhôm 100uF 16V

Bán lẻ: 2,600 Đ

Tụ 1uF (20%) 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 100nF 0603

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ 12pF 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,900 Đ

Tụ 100nF (20%) 0805

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ 10uF (5%) 0805

Bán lẻ: 3,800 Đ

Tụ 1uF (5%) 0805

Bán lẻ: 4,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI