Linh kiện cơ bản /

Tụ điện dán

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ không phân cực 0805

Bán lẻ: 5,000 Đ

Tụ nhôm 470uF 25V 10x10mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ không phân cực 0603

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ nhôm 47uF 16V 6x5mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ 1uF 200V SMD2220

Bán lẻ: 6,500 Đ

Tụ 47uF 25V 1206

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ nhôm 47uF 50V 6x7mm

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ nhôm 220uF 50V 10x10mm

Bán lẻ: 2,300 Đ

Tụ nhôm 680uF 35V 12x13mm

Bán lẻ: 4,500 Đ

Tụ nhôm 470uF 50V 12x13mm

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ nhôm 330uF 50V 10x10mm

Bán lẻ: 2,800 Đ

Tụ nhôm 220uF 25V 8x10mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ nhôm 100uF 50V 8x10mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ nhôm 10uF 25V 4.0x5.4mm

Bán lẻ: 600 Đ

Tụ Tantalum 22uF 16V 3528

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ Tantalum 4.7uF 35V 6032

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ tantalum 1uF 35V 3216

Bán lẻ: 1,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI