Tin tức
Linh kiện cơ bản

Thạch Anh

Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 16Mhz 5032 SMD 2P

Bán lẻ: 3,800₫

Thạch anh 12MHz 6035 2P

Bán lẻ: 4,200₫

Thạch anh 32MHz 5032 2P

Bán lẻ: 3,800₫

Thạch anh 13Mhz 3225 SMD4P

Bán lẻ: 3,400₫

Thạch anh 16MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 12MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 8MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 24MHz 3225 SMD4P

Bán lẻ: 2,000₫

Thạch anh 20MHz 5032 2P

Bán lẻ: 4,000₫

Thạch Anh 12Mhz 6x3.5MM SMD6035

Bán lẻ: 4,500₫

Thạch Anh 30MHz 3225 4P SMD

Bán lẻ: 4,100₫

Thạch anh 24Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 50Mhz 4P 7050

Bán lẻ: 8,000₫

Thạch anh 11.0592Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,900₫

Thạch anh 32Mhz 12pF SMD3225

Bán lẻ: 3,000₫

Thạch anh 20Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI