Tin tức
Linh kiện cơ bảnThạch Anh

DIP Package

Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 16MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 12MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 8MHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 32.768KHz SMD 0805

Bán lẻ: 5,000₫

Thạch anh 32.768 KHz 2x6mm

Bán lẻ: 1,100₫

Thạch anh 16Mhz 49S DIP

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 4Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 20Mhz HC-49S

Bán lẻ: 2,000₫

Thạch anh 7.2Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 32.768 KHz 3x8mm DIP

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 25Mhz 49S DIP

Bán lẻ: 2,000₫

Thạch anh 11.0592Mhz DIP 49S

Bán lẻ: 1,400₫

Thạch anh 13.56Mhz 49S DIP

Bán lẻ: 2,000₫

Thạch anh 8Mhz DIP 49S

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 12Mhz DIP 49S

Bán lẻ: 1,800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI