Linh kiện cơ bản / Thạch Anh /

DIP Package

Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 4Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800 Đ

20Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 2,000 Đ

Thạch anh 7.2Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800 Đ

32.768 KHz - 3*8mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

25Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 2,000 Đ

11.0592Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,300 Đ

13.56Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 2,000 Đ

8Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,800 Đ

12Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI