Tin tức
Linh kiện cơ bảnTụ điện dán

Tụ 0603 (1608M)

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 0603 không phân cực

Bán lẻ: 1,900₫

Tụ 330pF 0603 50V 5% (10c)

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ 100nF 0603x4 50V

Bán lẻ: 700₫

Tụ 10uF 0603 106 50V 10% (10c)

Bán lẻ: 2,900₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI