Vi mạch tích hợp

ADC & DAC

Sắp xếp sản phẩm:
MCP4922-E/SL

Bán lẻ: 50,000 Đ

SG6846ALSZ

Bán lẻ: 3,500 Đ

HX711 SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 13,000 Đ

MAX526DEWG

Bán lẻ: 300,000 Đ

LTC1605CSW SOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 180,000 Đ

MCP3208T-BI/SL

Bán lẻ: 70,000 Đ

ADC0831CCN DIP-8

Bán lẻ: 21,500 Đ

ADE7753ARSZ

Bán lẻ: 75,000 Đ

MCP4922T-E/SL

Bán lẻ: 40,000 Đ

ADS1115

Bán lẻ: 60,000 Đ

CS5529

Bán lẻ: 160,000 Đ

MAX31865ATP+T

Bán lẻ: 80,000 Đ

ADE7953ACPZ

Bán lẻ: 100,000 Đ

ADE7878ACPZ

Bán lẻ: 120,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI