Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 85,000₫

MSP430F427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000₫

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500₫

MSP430F5528

Bán lẻ: 50,000₫

MSP430F5172

Bán lẻ: 54,000₫

MSP430F2132

Bán lẻ: 33,000₫

MSP430F169

Bán lẻ: 85,000₫

MSP430F5510IPTR LQFP-48

Bán lẻ: 103,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI