Tin tức
Vi Điều Khiển - FPGA - SoC

Texas Instruments

Sắp xếp sản phẩm:
CC2592RGVR

Bán lẻ: 20,000₫

CC2530F128RHAT

Bán lẻ: 50,000₫

MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 85,000₫

MSP430F427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000₫

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500₫

CC2531F256RHAT

Bán lẻ: 65,000₫

ADE7566ASTZF16

Bán lẻ: 90,000₫

CC2541F256RHAR

Bán lẻ: 80,000₫

MSP430F5528

Bán lẻ: 50,000₫

MSP430F5172

Bán lẻ: 54,000₫

MSP430F2132

Bán lẻ: 33,000₫

CC2530F256RHAT

Bán lẻ: 55,000₫

MSP430F169

Bán lẻ: 85,000₫

MSP430F5510IPTR LQFP-48

Bán lẻ: 103,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI