Vi mạch tích hợp / Power Management /

Switching Regulator

Sắp xếp sản phẩm:
TNY176 to 280

Bán lẻ: 10,000 Đ

LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 10,500 Đ

MC34063A SOP-8

Bán lẻ: 1,000 Đ

KA7500B SOP-16

Bán lẻ: 2,500 Đ

TPS61041DBVR

Bán lẻ: 6,000 Đ

XL6013E1 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,500 Đ

XL3001E1 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,000 Đ

INA138NA SOT-23-5

Bán lẻ: 9,000 Đ

XL7015E1 TO-252 chính hãng

Bán lẻ: 9,000 Đ

XL6005E1 TO-252 chính hãng

Bán lẻ: 11,500 Đ

XL4005E1 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 12,500 Đ

XL2596S-ADJ TO-263

Bán lẻ: 7,500 Đ

XL2596S-12 TO-263

Bán lẻ: 7,500 Đ

XL2596S-5.0 TO-263

Bán lẻ: 7,500 Đ

XL2596S-3.3 TO-263

Bán lẻ: 7,500 Đ

XL7005A SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 7,500 Đ

TL494CN DIP-16

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI