Switching Regulator

Sắp xếp sản phẩm:
TPS54331DR

Bán lẻ: 9,500 Đ

XL1509-12E1 SOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

TPS5430DDAR

Bán lẻ: 20,000 Đ

LM2576HVS-5 Buck 5V 3A TO263-5

Bán lẻ: 9,500 Đ

LM2576HVS-ADJ Buck 3A TO263-5

Bán lẻ: 9,500 Đ

MC33063A

Bán lẻ: 6,800 Đ

ICL7660 AIBAZ SOP-8

Bán lẻ: 5,500 Đ

LM2576HVT-ADJ

Bán lẻ: 10,700 Đ

LM2576HVT-5.0/NOPB

Bán lẻ: 9,800 Đ

LM2575T-5.0

Bán lẻ: 6,000 Đ

TNY266P

Bán lẻ: 10,000 Đ

XL1509-3.3E1

Bán lẻ: 4,000 Đ

XL1509-5.0E1

Bán lẻ: 4,000 Đ

XL1509-ADJ

Bán lẻ: 4,000 Đ

LM26003

Bán lẻ: 150,000 Đ

LM2575S-5.0

Bán lẻ: 4,800 Đ

LM2576T-3.3

Bán lẻ: 7,000 Đ

MC34063AD

Bán lẻ: 3,000 Đ

MC34063AP

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM2596S-ADJ

Bán lẻ: 6,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI