Vi mạch tích hợp / Power Management /

Switching Regulator

Sắp xếp sản phẩm:
LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

LM2596S-5.0 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 20,000 Đ

NCP1529ASNT1G SOT23-5

Bán lẻ: 3,200 Đ

XL4015E1 TO-263

Bán lẻ: 4,000 Đ

LM2852YMXA-3.3

Bán lẻ: 60,000 Đ

TPS62840DLCR VSON-HR-8

Bán lẻ: 60,000 Đ

MT3608

Bán lẻ: 2,600 Đ

TPS54331DR

Bán lẻ: 9,500 Đ

XL1509-12E1 SOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

TPS5430DDAR

Bán lẻ: 18,000 Đ

LM2576HVS-5 Buck 5V 3A TO263-5

Bán lẻ: 9,500 Đ

LM2576HVS-ADJ Buck 3A TO263-5

Bán lẻ: 7,500 Đ

XL4013E1

Bán lẻ: 10,000 Đ

MC33063A

Bán lẻ: 6,800 Đ

ICL7660 AIBAZ SOP-8

Bán lẻ: 5,500 Đ

LM2576HVT-ADJ

Bán lẻ: 10,700 Đ

LM2576HVT-5.0/NOPB

Bán lẻ: 9,800 Đ

LM2575T-5.0

Bán lẻ: 6,000 Đ

TNY266P

Bán lẻ: 10,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI