Vi mạch tích hợpPower Management

Switching Regulator

Sắp xếp sản phẩm:
UC3842 DIP-8

Bán lẻ: 4,600₫

LD7550BBN DIP-8

Bán lẻ: 8,200₫

TPS63002DRCR

Bán lẻ: 28,000₫

LM2575S TO-263

Bán lẻ: 5,200₫

LM1084IT-ADJ TO-220

Bán lẻ: 6,500₫

LM1084IT-5.0 TO-220

Bán lẻ: 6,500₫

LM1084IT-3.3 TO-220

Bán lẻ: 6,500₫

LM2576HVS-3.3 TO-263

Bán lẻ: 9,500₫

IPS6041GPBF

Bán lẻ: 32,000₫

LM2596T-5.0 TO-220

Bán lẻ: 5,000₫

LM2596T-ADJ TO-220

Bán lẻ: 5,000₫

LM2576HVS-12 TO263

Bán lẻ: 11,000₫

LM2576HVT-12 TO-220

Bán lẻ: 10,000₫

LM2576T-12 TO-220

Bán lẻ: 6,000₫

LM2576S-3.3 TO-263

Bán lẻ: 5,200₫

LM2576S-12 TO-263

Bán lẻ: 5,200₫

LTC3331EUH#PBF

Bán lẻ: 155,000₫

AP3842GMTR-E1

Bán lẻ: 4,500₫

FA5515 SOP-8

Bán lẻ: 11,000₫

FA5515 DIP-8

Bán lẻ: 15,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI