Linh kiện cơ bản /

Led

Sắp xếp sản phẩm:
Led White 1206 (10c)

Bán lẻ: 3,500 Đ

Đế LED 3mm D4X15 (10c)

Bán lẻ: 1,500 Đ

LED 3mm vàng (10c)

Bán lẻ: 1,500 Đ

Led Yellow 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

Led 3528 Blue

Bán lẻ: 330 Đ

Led 3528 White

Bán lẻ: 480 Đ

Led Red 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

FJ3161BH

Bán lẻ: 3,500 Đ

Led siêu sáng 5mm

Bán lẻ: 500 Đ

LED dẹp 2x5x7mm

Bán lẻ: 400 Đ

LED phát hồng ngoại 5mm

Bán lẻ: 800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI