Linh kiện ứng dụng

SmartHome

Sắp xếp sản phẩm:
Tấm dẫn sáng cảm ứng

Bán lẻ: 3,000 Đ

BS814A-1 MSOP-10

Bán lẻ: 10,000 Đ

Lò xo cảm ứng F10-H15mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

TTP229-BSF SSOP-28

Bán lẻ: 15,000 Đ

BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 18,000 Đ

BS818A-2 SOP-16

Bán lẻ: 16,000 Đ

Lò xo cảm ứng F13-H16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Lò xo cảm ứng F12-H16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Lò xo cảm ứng F10-H10mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

TTP223-BA6

Bán lẻ: 2,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI