Sắp xếp sản phẩm:
BZB784-C3V6,115

Bán lẻ: 5,200 Đ

BZT52C5V6S-7-F SOD-323

Bán lẻ: 300 Đ

Diode zener 0.5W 12V SOD-80 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

BZT52C5V6 SOD-123

Bán lẻ: 300 Đ

Diode Zener PTZTE2536B

Bán lẻ: 1,000 Đ

BZT52C36

Bán lẻ: 350 Đ

BZT52C5V1 SOD-123

Bán lẻ: 300 Đ

Diode Zener LL4148 SMD (10c)

Bán lẻ: 1,500 Đ

Diode Zener 1N4740

Bán lẻ: 300 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI