Tin tức
Linh kiện cơ bảnĐiện trở dán

Điện trở 1210 - 1%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 47R 1210 (1%)

Bán lẻ: 500₫

Điện trở 0.15R 1210 (1%)

Bán lẻ: 500₫

Điện trở 1R 1210 (1%)

Bán lẻ: 500₫

Điện trở 0.18R 1210 (1%)

Bán lẻ: 400₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI