Sắp xếp sản phẩm:
74HC4052D SOP-16

Bán lẻ: 4,000 Đ

74HC541AP

Bán lẻ: 8,500 Đ

SN74HC244N DIP-20

Bán lẻ: 7,000 Đ

74HC244D SOP-20

Bán lẻ: 4,400 Đ

SN74LVC125ADR

Bán lẻ: 6,000 Đ

74HC574D

Bán lẻ: 3,800 Đ

SN74LVC1G04DBVR

Bán lẻ: 1,500 Đ

74HC245D SOP-20 chính hãng

Bán lẻ: 4,500 Đ

74HC240A SOP-20

Bán lẻ: 12,000 Đ

SN74LVC2G17DBVR

Bán lẻ: 3,600 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

SN74LS47D

Bán lẻ: 29,000 Đ

SN74HC14NS

Bán lẻ: 18,000 Đ

74VHC74MX SOIC-14

Bán lẻ: 5,800 Đ

74VHC04MX SOIC-14

Bán lẻ: 10,000 Đ

MM74HCT164M SOIC-14

Bán lẻ: 6,000 Đ

74VHCT244D,118 SO-20

Bán lẻ: 20,000 Đ

74HC540D SOP-20

Bán lẻ: 9,500 Đ

74HC04D SOP-14 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI