Sắp xếp sản phẩm:
SN74LVC2G17DBVR

Bán lẻ: 3,600 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

SN74LS47D

Bán lẻ: 29,000 Đ

SN74HC14NS

Bán lẻ: 18,000 Đ

74VHC74MX SOIC-14

Bán lẻ: 9,000 Đ

74VHC04MX SOIC-14

Bán lẻ: 10,000 Đ

MM74HCT164M SOIC-14

Bán lẻ: 7,000 Đ

74VHCT244D,118 SO-20

Bán lẻ: 20,000 Đ

74HC540D SOP-20

Bán lẻ: 9,500 Đ

74HC04D SOP-14 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

TC7WH14FU MSP-8

Bán lẻ: 13,000 Đ

74HC245D SOP-20

Bán lẻ: 2,800 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

74HC154D SO-24

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC164D SO-14

Bán lẻ: 2,400 Đ

74HC573D SOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC573 TSSOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC154 TSSOP24

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC14D SOP-14

Bán lẻ: 2,300 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI