Cảm biến - Module

Accessories

Sắp xếp sản phẩm:
Module phát tần AD9850

Bán lẻ: 275,000₫

VS1003B Module MP3 Chip STM32

Bán lẻ: 130,000₫

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000₫

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000₫

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000₫

Module Micro SD card

Bán lẻ: 14,000₫

SD2200API-G

Bán lẻ: 200,000₫

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 55,000₫

Module ghi âm ISD1820

Bán lẻ: 35,000₫

Bàn phím 3x4

Bán lẻ: 50,000₫

Bàn phím 4x4

Bán lẻ: 62,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI