Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
TA6586 IC Motor Driver DIP-8

Bán lẻ: 10,000₫

RZ7889 IC Motor Driver SOP8

Bán lẻ: 7,800₫

SCM1245MF IC BRIDGE DRIVER PAR SCM33

Bán lẻ: 188,000₫

L5028229H2 QFP

Bán lẻ: 1,480,000₫

L6205PD

Bán lẻ: 180,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI