Vi mạch tích hợpInterface

Specialized

Sắp xếp sản phẩm:
T6B70BFG SOP16

Bán lẻ: 455,000₫

SC1528A SOP-8

Bán lẻ: 8,000₫

CV2880-EX 2880-EX CV QFP-80

Bán lẻ: 403,000₫

ADV7341BSTZ

Bán lẻ: 600,000₫

ADV7611WBSWZ-RL

Bán lẻ: 250,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI