Tin tức
Vi mạch tích hợpPower Management

Voltage Reference & Reset

Sắp xếp sản phẩm:
LM4040AIM3-5.0/NOPB

Bán lẻ: 12,000₫

LD3985M33R SOT23-5

Bán lẻ: 4,000₫

TL432 SOT-23

Bán lẻ: 1,000₫

TL431 SOT-23

Bán lẻ: 450₫

MCP1541T-I/TT

Bán lẻ: 10,000₫

LM4040AIM3-4.1

Bán lẻ: 25,000₫

LM4040AIZ - 4.1

Bán lẻ: 25,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI