Vi mạch tích hợp / Power Management /

Voltage Reference & Reset

Sắp xếp sản phẩm:
TL432

Bán lẻ: 1,500 Đ

TL431

Bán lẻ: 1,000 Đ

LNK306GN

Bán lẻ: 30,000 Đ

MCP1541T-I/TT

Bán lẻ: 10,000 Đ

MCP1525T-I/TT

Bán lẻ: 10,000 Đ

LM4040AIM3-4.1

Bán lẻ: 25,000 Đ

LM4040AIZ - 4.1

Bán lẻ: 25,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI