Vi mạch tích hợp / Power Management /

Voltage Reference & Reset

Sắp xếp sản phẩm:
LM4040AIM3-5.0/NOPB

Bán lẻ: 12,000 Đ

LD3985M33R SOT23-5

Bán lẻ: 4,000 Đ

TL432 SOT-23

Bán lẻ: 1,000 Đ

TL431 SOT-23

Bán lẻ: 450 Đ

MCP1541T-I/TT

Bán lẻ: 10,000 Đ

MCP1525T-I/TT

Bán lẻ: 16,000 Đ

LM4040AIM3-4.1

Bán lẻ: 25,000 Đ

LM4040AIZ - 4.1

Bán lẻ: 25,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI