Vi mạch tích hợp / ADC & DAC /

ADC

Sắp xếp sản phẩm:
ADS1115

Bán lẻ: 60,000 Đ

CS5529

Bán lẻ: 160,000 Đ

MAX31865

Bán lẻ: 55,000 Đ

ADE7953ACPZ

Bán lẻ: 100,000 Đ

ADE7878ACPZ

Bán lẻ: 120,000 Đ

MAX186

Bán lẻ: 125,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI