Tin tức
Linh kiện ứng dụng

Âm thanh

Sắp xếp sản phẩm:
Cặp sò SJB6150/SJB7150

Bán lẻ: 65,000₫

H1164NL SOP-40

Bán lẻ: 15,000₫

TA8227P

Bán lẻ: 4,500₫

LM4890 MSOP-8

Bán lẻ: 2,000₫

LMV358A-VR MSOP-8

Bán lẻ: 4,500₫

VS1003B-L

Bán lẻ: 85,000₫

HT6872 SOP-8

Bán lẻ: 3,000₫

TLC277 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 15,000₫

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000₫

TPA3110D2QPWPRQ1

Bán lẻ: 50,000₫

TAS5707A HTQFP-48

Bán lẻ: 54,000₫

CD4511BM IC Logic SOP-16

Bán lẻ: 2,500₫

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 55,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI