Tin tức
Linh kiện ứng dụng

Âm thanh

Sắp xếp sản phẩm:
Cặp sò SJB6150/SJB7150

Bán lẻ: 64,000₫

Cặp sò SJB6150/SJB7150

Bán lẻ: 65,000₫

LM4890 MSOP-8

Bán lẻ: 5,000₫

LMV358A-VR MSOP-8

Bán lẻ: 4,500₫

VS1003B-L IC decoder LQFP48

Bán lẻ: 53,000₫

HT6872 SOP-8

Bán lẻ: 3,000₫

TLC277 SOP-8

Bán lẻ: 11,000₫

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 28,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI