Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 4.7uF 50V 1210

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 10uF 35V 1210

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 47uF 10V 1210

Bán lẻ: 1,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI