Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 10nF 1206 10% 50V

Bán lẻ: 400₫

Tụ 47uF 1210 25V 10%

Bán lẻ: 2,300₫

Tụ 10uF 1210 20% 25V

Bán lẻ: 800₫

Tụ 2.2uF 1210 10% 50V

Bán lẻ: 1,100₫

Tụ 4.7uF 1210 10% 50V

Bán lẻ: 2,100₫

Tụ 10uF 1210 35V 10%

Bán lẻ: 2,300₫

Tụ 47uF 1210 10% 10V

Bán lẻ: 1,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI