Linh kiện cơ bản / Tụ điện dán /

Tụ 1210

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 47uF 10V 1210

Bán lẻ: 1,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI