Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 10uF 25V 1210

Bán lẻ: 1,200₫

Tụ 2.2uF 50V 1210

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ 4.7uF 50V 1210

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ 10uF 35V 1210

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ 47uF 10V 1210

Bán lẻ: 1,500₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI