Phụ kiện Điện tử

Buzzer/Speaker

Sắp xếp sản phẩm:
Loa 1510 1W 8 Ohm 10x15mm

Bán lẻ: 7,500₫

Loa 0.25W 8 Ohm 29mm

Bán lẻ: 2,800₫

Loa 5W 8 Ohm 50x90x34.5 (WxLxH) mm

Bán lẻ: 23,000₫

Còi chíp 5V 12075 12x7.5mm

Bán lẻ: 3,200₫

Còi chíp 3V 12x9.5mm TMB12A05

Bán lẻ: 2,600₫

Còi chíp 3/5/12V TMB09A05 9x5mm

Bán lẻ: 3,700₫

Passive Buzzer DIP 1208-TS

Bán lẻ: 1,900₫

MLT-9032 3.6V Passive Buzzer SMD

Bán lẻ: 5,000₫

Loa 3W 4 Ohm 40mm

Bán lẻ: 24,000₫

Đèn báo động 12V nháy đỏ

Bán lẻ: 40,000₫

Còi chíp 5V

Bán lẻ: 2,800₫

Còi báo động DC

Bán lẻ: 45,000₫

M09EG 8540 SMD 5V - Passive

Bán lẻ: 8,000₫

Còi chíp 5V 12x9.5mm TMB12A05

Bán lẻ: 2,800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI