Linh kiện cơ bản /

Bóng bán dẫn

Sắp xếp sản phẩm:
TIP41C MJD41C TO-252

Bán lẻ: 27,000 Đ

TL431 TO-92

Bán lẻ: 450 Đ

FQT1N60C SOT-223

Bán lẻ: 11,000 Đ

M63832GP

Bán lẻ: 20,000 Đ

EL3H7(B)(TA)-VG

Bán lẻ: 1,100 Đ

BTA41-600B

Bán lẻ: 12,000 Đ

Triac MCR100-6 SOT-89

Bán lẻ: 1,000 Đ

Triac MCR100-6 SOT-23

Bán lẻ: 700 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI