Linh kiện cơ bản /

Bóng bán dẫn

Sắp xếp sản phẩm:
FDV304P P-Mosfet 0.46A 25V SOT-23

Bán lẻ: 2,000 Đ

AOB290L N-Mosfet 18A 100V TO-263

Bán lẻ: 13,000 Đ

MMBTA92,215 PNP Transistor

Bán lẻ: 400 Đ

ZXTN19100CZTA NPN Transistor

Bán lẻ: 5,000 Đ

SI1034CX-T1-GE3

Bán lẻ: 7,500 Đ

AO3404 N-Mosfet 5A 20V SOT-23

Bán lẻ: 900 Đ

STD10PF06T4

Bán lẻ: 6,000 Đ

IRGS14C40L TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

L9856 SOP-8

Bán lẻ: 10,500 Đ

BUK9230-55A TO-252

Bán lẻ: 5,500 Đ

NGD8201AG

Bán lẻ: 8,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI