Linh kiện cơ bản /

Bóng bán dẫn

Sắp xếp sản phẩm:
SUD50N03A TO-252 N-Mosfet 50A 30V

Bán lẻ: 2,500 Đ

IRF1404S TO-263 N-Mosfet 162A 40V

Bán lẻ: 10,000 Đ

IRFZ44N TO-220 N-Mosfet 49A 55V

Bán lẻ: 3,500 Đ

Cặp sò SJB6150/SJB7150

Bán lẻ: 36,000 Đ

IRF540N TO-220 N-Mosfet 33A 100V

Bán lẻ: 6,500 Đ

IRFD110 DIP-4 N-Mosfet 1A 100V

Bán lẻ: 10,500 Đ

ITP09N50A TO-220 N-Mosfet 9A 500V

Bán lẻ: 16,500 Đ

CSD17308Q3

Bán lẻ: 10,000 Đ

SIRA12DP-T1-GE3 N-Mosfet 25A 30V

Bán lẻ: 15,000 Đ

AO4828 SOP-8 N-Mosfet 4.5A 60V

Bán lẻ: 3,000 Đ

RU20P7C SOT-23 P-Mosfet 5A 20V

Bán lẻ: 2,200 Đ

AO4914 SOP-8 Dual N-Mosfet 8A 30V

Bán lẻ: 10,500 Đ

NTD85N02G N-Mosfet 85A 24V TO-252

Bán lẻ: 1,600 Đ

IRLR8726 N-Mosfet 86A 30V TO-252

Bán lẻ: 2,000 Đ

CT0803P TO-252

Bán lẻ: 2,500 Đ

BT134W-600E SOT-23

Bán lẻ: 2,200 Đ

BT131-600 Triac 1A 600V TO-92

Bán lẻ: 700 Đ

TIP41C TO-220 chính hãng

Bán lẻ: 3,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI