Sắp xếp sản phẩm:
Cổng HY2.0 chân dán

Bán lẻ: 800 Đ

Cổng DC3 2mm đực thẳng

Bán lẻ: 2,600 Đ

Cổng DC3 2.54mm đực cong

Bán lẻ: 2,300 Đ

Cổng DC3 2.54mm đực thẳng

Bán lẻ: 2,900 Đ

Dây bus 8-Pin 2 đầu cái 40cm

Bán lẻ: 12,500 Đ

PLCC-44 IC Socket

Bán lẻ: 27,000 Đ

Socket nạp IC OTS-20-1.27-01

Bán lẻ: 132,000 Đ

DIP Socket 8P

Bán lẻ: 490 Đ

DIP Socket 14P

Bán lẻ: 490 Đ

DIP Socket 16P

Bán lẻ: 3,430 Đ

DIP Socket 20P

Bán lẻ: 980 Đ

DIP Socket 40P

Bán lẻ: 1,470 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI