Tin tức
Vi mạch tích hợpPower Management

AC/DC Converters

Sắp xếp sản phẩm:
MIP2H2 DIP-7

Bán lẻ: 6,000₫

TOP258YN TO220-7C

Bán lẻ: 44,000₫

VIPer22A DIP-8

Bán lẻ: 9,000₫

TOP249YN TO-220

Bán lẻ: 18,000₫

LNK501PN DIP-7

Bán lẻ: 12,000₫

LNK364GN SOP-7

Bán lẻ: 11,500₫

LNK564PN DIP-7

Bán lẻ: 12,000₫

LNK364DN SOP-7

Bán lẻ: 13,000₫

LNK625DG SOP-7

Bán lẻ: 8,000₫

LNK364PN DIP-7

Bán lẻ: 9,000₫

LNK30x DIP-7

Bán lẻ: 11,000₫

LNK603DG SOP-7

Bán lẻ: 12,000₫

LNK306GN

Bán lẻ: 30,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI