Vi mạch tích hợpPower Management

AC/DC Converters

Sắp xếp sản phẩm:
ME8105D8G 8105 IC Nguồn DIP-8

Bán lẻ: 5,800₫

MIP2H2 DIP-7

Bán lẻ: 6,500₫

VIPer22A DIP-8

Bán lẻ: 6,000₫

LNK30x DIP-7

Bán lẻ: 11,000₫

LNK306GN AC DC Converters SMD-8B

Bán lẻ: 18,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI