Vi mạch tích hợp / Clock & Timer /

Real-Time Clock

Sắp xếp sản phẩm:
DS3231SN

Bán lẻ: 23,000 Đ

DS1307Z SOP-8

Bán lẻ: 3,200 Đ

DS1302Z

Bán lẻ: 3,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI