Tin tức
Vi mạch tích hợp

Clock & Timer

Sắp xếp sản phẩm:
DS1307Z SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 11,000₫

PCF8563P DIP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,500₫

DS3231SN DS3231 SOP-16

Bán lẻ: 78,000₫

NE555P DIP8

Bán lẻ: 2,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI