Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Tụ Tantalum 10uF 35V SMD7343

Bán lẻ: 2,500₫

Tụ Tantalum 47uF 16V 3528 10%

Bán lẻ: 2,800₫

Tụ Tantalum 3216 47uF 16V

Bán lẻ: 2,400₫

Tụ Tantalum 10uF 3216 25V

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ Tantalum 470uF 16V SMD7343

Bán lẻ: 6,500₫

Tụ Tantalum 107 100uF 16V 6032

Bán lẻ: 4,500₫

Tụ Tantalum 22uF 3216 16V

Bán lẻ: 1,600₫

Tụ Tantalum 10uF 16V 3528

Bán lẻ: 1,700₫

Tụ Tantalum 100uF 25V 7343

Bán lẻ: 3,800₫

Tụ Tantalum 47uF 6.3V 1206

Bán lẻ: 1,400₫

Tụ Tantalum 22uF 25V 3528

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ Tantalum 3.3uF 25V 3528

Bán lẻ: 3,200₫

Tụ Tantalum 100uF 6.3V 3528

Bán lẻ: 2,300₫

Tụ Tantalum 106 10uF 16V 6032

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ Tantalum 22uF 25V 6032

Bán lẻ: 2,200₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI