Sắp xếp sản phẩm:
Tụ Tantalum 22uF 16V 3528

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ Tantalum 4.7uF 35V 6032

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ tantalum 1uF 35V 3216

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ Tantalum 10uF 10V 1206

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ tantalum 7343 35V 100uF

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ Tantalum 1000uF/6.3V 7343

Bán lẻ: 7,000 Đ

Tụ Tantalum 47uF/16V (20%) 6032

Bán lẻ: 5,000 Đ

Tụ Tantalum 16V 10uF 3216

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ Tantalum 4.7uF 16V 3216

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ Tantalum 1uF/16V (10%) 3216

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI