Linh kiện cơ bản / Tụ điện dán /

Tụ Tantalum

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ tantalum 7343 35V 100uF

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ Tantalum 1000uF/6.3V 7343

Bán lẻ: 7,000 Đ

Tụ Tantalum 47uF/16V (20%) 6032

Bán lẻ: 5,000 Đ

Tụ Tantalum 16V 10uF 3216

Bán lẻ: 1,600 Đ

Tụ Tantalum 1uF/16V (10%) 3216

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI