Sắp xếp sản phẩm:
Tụ Tantalum 22uF 16V 1206

Bán lẻ: 1,600₫

Tụ Tantalum vàng 10uF 10V 1206

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ Tantalum 10uF 16V 3528

Bán lẻ: 1,700₫

Tụ Tantalum 100uF 25V 7343

Bán lẻ: 3,800₫

Tụ Tantalum 47uF 6.3V 1206

Bán lẻ: 1,400₫

Tụ Tantalum 22uF 25V 3528

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ Tantalum 3.3uF 25V 3528

Bán lẻ: 3,200₫

Tụ Tantalum 100uF 6.3V 3528

Bán lẻ: 2,300₫

Tụ Tantalum 10uF 16V 3216

Bán lẻ: 1,500₫

Tụ Tantalum 3.3uF 16V 3216

Bán lẻ: 1,400₫

Tụ Tantalum 10uF 16V 6032

Bán lẻ: 1,800₫

Tụ Tantalum 22uF 25V 6032

Bán lẻ: 2,200₫

Tụ Tantalum 100uF 10V 6032

Bán lẻ: 3,800₫

Tụ Tantalum 22uF 16V 3528

Bán lẻ: 2,200₫

Tụ Tantalum 4.7uF 35V 6032

Bán lẻ: 1,700₫

Tụ tantalum 1uF 35V 3216

Bán lẻ: 1,500₫

Tụ Tantalum 10uF 16V 1206

Bán lẻ: 1,200₫

Tụ tantalum 100uF 35V 7343

Bán lẻ: 4,000₫

Tụ Tantalum 220uF 16V SMD7343

Bán lẻ: 6,000₫

Tụ Tantalum 1000uF 6.3V SMD7343

Bán lẻ: 9,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI