Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Tụ mica 3A 102J

Bán lẻ: 400₫

Tụ mica 2A102J 1nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ mica 2A103J 10nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ mica 2A222J 2.2nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,000₫

Tụ mica 2A104J 100nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI