Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Raspberry Pi Pico RP2040

Bán lẻ: 135,000₫

Raspberry Pi 3 Model B

Bán lẻ: 2,750,000₫

Raspberry Pi Zero

Bán lẻ: 500,000₫

Raspberry Pi 2 Model B

Bán lẻ: 880,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI