Sắp xếp sản phẩm:
78646-3001 Micro SIM Socket

Bán lẻ: 14,000 Đ

1473149-4 DIMM Connectors 200 Pin

Bán lẻ: 60,000 Đ

TF MicroSD 9P nhấn nhả

Bán lẻ: 1,800 Đ

MUP-C754 SIM Card Connector

Bán lẻ: 9,500 Đ

SIM Card Holders 47553-2001

Bán lẻ: 14,000 Đ

SIM Card Holder 6+1 Pin

Bán lẻ: 15,000 Đ

Socket Micro Sim 6P Flip

Bán lẻ: 3,800 Đ

Socket Micro Sim 6P Push

Bán lẻ: 11,000 Đ

Micro SD - T2

Bán lẻ: 4,000 Đ

SIM Card Holder 6P

Bán lẻ: 5,000 Đ

SIM Card Holder 9P PUSH

Bán lẻ: 15,000 Đ

Micro SD - T1

Bán lẻ: 3,000 Đ

SIM Card Holder MUP-C719

Bán lẻ: 13,000 Đ

Khe Cắm Sim 6Pin KF-016

Bán lẻ: 14,500 Đ

SIM Card Holder - C707

Bán lẻ: 5,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI