Tin tức
Wireless - IoT

Zigbee/Z-Wave/LoRa

Sắp xếp sản phẩm:
E180-ZG120B Module Zigbee EFR32

Bán lẻ: 230,000₫

E22-400M22S Module Lora SX1268

Bán lẻ: 170,000₫

E18-MS1PA2-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 160,000₫

E18-2G4Z27SI Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 281,000₫

E18-MS1PA2-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 172,000₫

E18-MS1-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 133,000₫

E18-MS1-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 133,000₫

CC2592RGVR

Bán lẻ: 20,000₫

CC2530F128RHAT

Bán lẻ: 50,000₫

E18-MS1PA1-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 180,000₫

E22-400T30S Module Lora SX1268 RF

Bán lẻ: 650,000₫

E22-400T22S1B Module Lora 433Mhz

Bán lẻ: 230,000₫

Module Z-Wave ZM5304AU-CME3

Bán lẻ: 600,000₫

Module Z-Wave ZM5202AH-CME3R

Bán lẻ: 380,000₫

RHF76-052

Bán lẻ: 250,000₫

E18-MS1PA1-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 200,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI