Sắp xếp sản phẩm:
OPA4348AIDR

Bán lẻ: 25,000₫

LM258DR

Bán lẻ: 3,500₫

LM386 SOP-8

Bán lẻ: 3,000₫

LM311DR SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 2,800₫

MCP602-I/SN chính hãng

Bán lẻ: 8,000₫

LM358 SOP-8

Bán lẻ: 2,800₫

TP1561A-TR

Bán lẻ: 8,000₫

LMV341IDCKR SOP-14

Bán lẻ: 6,500₫

LMV324IDR SOP-14

Bán lẻ: 4,500₫

HA17358 DIP-8 Dual OpAmp

Bán lẻ: 3,000₫

LMV321IDCKR

Bán lẻ: 3,500₫

N5532 SOP-8

Bán lẻ: 1,500₫

LM386 DIP-8

Bán lẻ: 1,500₫

LM386 SOP-8

Bán lẻ: 1,500₫

PAM8403 SOP-16

Bán lẻ: 2,500₫

UA741 SOP-8

Bán lẻ: 3,200₫

LM324DR SOP-14

Bán lẻ: 3,000₫

TL072CP DIP-8

Bán lẻ: 5,000₫

TL084CN DIP-14

Bán lẻ: 4,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI