Tin tức
Linh kiện cơ bảnĐiện trở dán

Điện trở 1210 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 2.2K 1210 5%

Bán lẻ: 600₫

Điện trở 0.33R 1210 (5%)

Bán lẻ: 600₫

Điện trở 100R 1210 (5%)

Bán lẻ: 600₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI