Linh kiện cơ bản / Điện trở dán /

Điện trở 1210 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 0.33R (5%) 1210

Bán lẻ: 900 Đ

Điện trở 100R (5%) 1210

Bán lẻ: 600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI