Linh kiện cơ bản / Tụ điện cắm /

Tụ CBB - Tụ kẹo

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ CBB22 630V224J 220nF

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ CBB22 1000V473J 47nF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 1000V104J 100nF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB 100V683J 68nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB 100V823J 82nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB 100V224J 220nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CL21X 100V104J 100nF 5mm

Bán lẻ: 700 Đ

Tụ CBB 100V474J 470nF 5mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ CBB22 400V224J 220nF 15mm

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ CBB22 630V224J 220nF

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ CBB22 630V474J 470nF 20mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ CBB22 630V334J 330nF 15mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ CBB22 630V683J 68nF 10mm

Bán lẻ: 1,100 Đ

Tụ CBB22 630V563J 56nF 10mm

Bán lẻ: 1,100 Đ

Tụ CBB22 630V104J 100nF 15mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB81 2000V223J 22nF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB81 2000V472J 4.7nF 15mm

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ CBB81 2000V103J 10nF 20mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ CBB22 400V563J 56nF 10mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB 400V104J 100nF 7.5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI