Linh kiện cơ bản / Tụ điện cắm /

Tụ CBB - Tụ kẹo

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ CBB21A 224J400V 0.22uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 474J400V 0.47uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 105J400V 1uF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CL21 823J 250V

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB21X 104J250V

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI