Tin tức
Linh kiện cơ bảnTụ điện cắm

Tụ CBB - Tụ kẹo

Sắp xếp sản phẩm:
TỤ CBB60 20UF 450V

Bán lẻ: 36,000₫

Tụ CBB Các Gía Trị

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ Kẹo Vàng Các Gía Trị

Bán lẻ: 5,500₫

Tụ CL21X 100V104J 100nF 5mm

Bán lẻ: 700₫

Tụ CBB22 Các Gía Trị

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ CBB81Các Gía Trị

Bán lẻ: 1,500₫

Tụ CBB21A 224J400V 0.22uF 20mm

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ CL21 823J 250V

Bán lẻ: 1,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI