Linh kiện cơ bản /

Điện trở cắm

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở vạch 2W 2R 5%

Bán lẻ: 380 Đ

Điện trở vạch 6W 2.2R 5%

Bán lẻ: 1,200 Đ

Điện trở vạch 5W 2.2R 5%

Bán lẻ: 1,400 Đ

Điện trở sứ 5W 10R 5%

Bán lẻ: 1,300 Đ

Điện trở vạch 1W 10R 5%

Bán lẻ: 1,700 Đ

Điện trở 390R 2W

Bán lẻ: 800 Đ

Điện trở 10R 0.5W

Bán lẻ: 300 Đ

Điện trở 33k 2W

Bán lẻ: 700 Đ

Điện trở 330 2W

Bán lẻ: 700 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI