Tin tức
Bo mạch hiển thị truyền tham số PLC 2 hàng chuyên dụng LED 0.36 inch

Bo mạch hiển thị truyền tham số PLC 2 hàng chuyên dụng LED 0.36 inch

Lượt xem: 86
Cập nhập lần cuối: 2022-01-05 09:40:17
Thương hiệu:
Loại hàng:
TQ sản xuất
TQ sản xuất là hàng chưa qua sử dụng do Trung Quốc sản xuất.
- Hình thức: Mới
- Chất lượng: Có thể kém hơn hàng do chính hãng sản xuất
- Bảo hành: Không (nên kiểm tra với đơn mẫu)
Mã lưu trữ: G040502
Tư vấn: Zalo #1Zalo #2
Số lượng 1 - 910 - 2930 - 4950+
Giá / Cái 300,000290,000280,000270,000
Số lượng:
CHO VÀO GIỎ MUA NGAY Hướng dẫn mua hàng

Thông tin sản phẩm

Instructions for use of 0.36 digital tube D0

1. Once power on, it will always display the value mode of data register D0, D2 (lower row shows D0, upper row shows D2) value mode, user can use MOV D? D0 instruction to change the value of D0 in PLC ladder diagram to display different data The value of the register.

2. When you press the MODE button for 1 second, the decimal point on the left will light up, and you will enter the mode of adjusting the data register number. At this time, use the two buttons on the right to increase or decrease the value to adjust the number of the data register to be adjusted. If you want to set D128 to 100, adjust it to 128 in this step.

3. Press the MODE button again for 1 second, the decimal point on the right will light up, and you will enter the mode of adjusting the value of the data register selected in the previous step. Also, increase or decrease the value through the two buttons on the right to adjust the value of the data register. If you want to set D128 to 100, adjust it to 100 in this step

4. When you press the MODE button for 1 second, it will enter the data register D0, D2 (lower row displays D0, upper row displays D2) again. Value mode.

Note: To make the value of the data register power-off and save, the range of the data register should be added the following functions in D128-D5029: In the mode of always displaying the value of the data register D0 and D2, you can use the three after MODE on the display panel Press UP, DOWN, RST to control 3 intermediate relays M,

 

Corresponding as follows: Press the UP key, then M171 is turned on, and the UP key is released, then M171 is turned off

Press the DOWN key, then M172 will be turned on, and DOWN key will be released, then M172 will be turned off

When the RST key is pressed, M173 is turned on, and the RST key is released, and M173 is turned off

It is equivalent to adding 3 buttons. You can use the 3 buttons on the display panel as buttons. For example, the UP button is used to run the motor, and the DOWN button is used to stop the motor. RST is used to reset the count.

Note: The lower row of digital tubes is used to display the value of D0. The value of D1 is used to determine the position of the decimal point.

 

When D1=0, the decimal point is not displayed

When D1=1, display 1 decimal point

When D1=2, display 2 display points

The upper row of digital tubes is used to display the value of D2 and the value of D3 is used to determine the position of the decimal point.

When D3=0, the decimal point is not displayed

When D3=1, display 1 decimal place

When D3=2, display 2 decimal places and so on

 

Tips: The range of the power-off retention of the PLC data register is the data register after D128. If you want to power-off the data register before D128, please add two sentences at the beginning of the ladder diagram, such as: want data register D1 power-off retention, then add the following two sentences D1 at the beginning of the ladder diagram to power-off retention.

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI