Vi mạch tích hợpIsolator

Triac & SCR Output

Sắp xếp sản phẩm:
MOC3021M DIP-6 chính hãng

Bán lẻ: 4,600 Đ

EL3061

Bán lẻ: 6,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI