Vi mạch tích hợp /

Logic

Sắp xếp sản phẩm:
74HC04D SOP-14 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

TC7WH14FU MSP-8

Bán lẻ: 13,000 Đ

74HC245D SOP-20

Bán lẻ: 2,800 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

74HC154D SO-24

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC164D SO-14

Bán lẻ: 2,400 Đ

74HC573D SOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC573 TSSOP-20

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC154 TSSOP24

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC14D SOP-14

Bán lẻ: 2,300 Đ

SN74LS07D

Bán lẻ: 4,700 Đ

74HC165D

Bán lẻ: 2,700 Đ

SN74HCT08

Bán lẻ: 18,000 Đ

SN74LS08N

Bán lẻ: 3,500 Đ

74HC238D

Bán lẻ: 4,300 Đ

SN74HC32N

Bán lẻ: 3,100 Đ

SN74LS47N

Bán lẻ: 14,700 Đ

SN74HC595N

Bán lẻ: 2,000 Đ

74HC595D SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 2,400 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI