Tụ điện cắm

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ CBB21A 224J400V 0.22uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 474J400V 0.47uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 105J400V 1uF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ hóa 16V 220uF 6x7mm

Bán lẻ: 280 Đ

Tụ hóa 10uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 400 Đ

Tụ hóa 100uF 25V 6x11mm

Bán lẻ: 500 Đ

Tụ hóa 100nF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 47uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 400 Đ

Tụ hóa 220uF 50V 8x12mm

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ hóa 2200uF 50V 16X25mm

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ hóa 1000uF 25V 10X20mm

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ mica 2A222J 2.2nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ hóa 50V 2200uF 16X25mm

Bán lẻ: 3,900 Đ

Tụ cao áp 3KV103 10nF 3000V

Bán lẻ: 950 Đ

Tụ hóa 16V 470uF 8x12mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ mica 2A104J 100nF 100V

Bán lẻ: 2,800 Đ

Tụ hóa 330uF/25V

Bán lẻ: 450 Đ

Tụ hóa 35V 1000uF 10x20mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI