Linh kiện cơ bản /

Tụ điện cắm

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ hóa 680uF 25V 10x17mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 10uF 450V 13x21mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ mica 2A103J 10nF 100V (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ hóa 330uF 250V 22x30mm

Bán lẻ: 8,500 Đ

Tụ hóa 150uF 250V 18x30mm

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ CBB22 630V224J 220nF

Bán lẻ: 2,200 Đ

Tụ CBB22 1000V473J 47nF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 1000V104J 100nF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB 100V683J 68nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB 100V823J 82nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CBB 100V224J 220nF 5mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ CL21X 100V104J 100nF 5mm

Bán lẻ: 700 Đ

Tụ CBB 100V474J 470nF 5mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ CBB22 400V224J 220nF 15mm

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ CBB22 630V224J 220nF

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ CBB22 630V474J 470nF 20mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ CBB22 630V334J 330nF 15mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

Tụ CBB22 630V683J 68nF 10mm

Bán lẻ: 1,100 Đ

Tụ CBB22 630V563J 56nF 10mm

Bán lẻ: 1,100 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI