Cảm biến - ModuleAccessories

Audio/Codec

Sắp xếp sản phẩm:
VS1003B Module MP3 Chip STM32

Bán lẻ: 100,000₫

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 28,000₫

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 60,000₫

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 550,000₫

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 58,000₫

ISD1820 Module ghi âm (Kèm loa)

Bán lẻ: 35,000₫

FM Radio - RDA5807M

Bán lẻ: 15,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI