Linh kiện cơ bản / Điện trở cắm /

Điện trở vạch 5W 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở vạch 5W 2.2R 5%

Bán lẻ: 1,400 Đ

Điện trở sứ 5W 10R 5%

Bán lẻ: 1,300 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI