Tin tức
Linh kiện cơ bảnĐiện trở cắm

Điện trở vạch 5W 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở sứ 51K 15W

Bán lẻ: 9,600₫

Điện trở sứ 2.2R 5W 5%

Bán lẻ: 1,300₫

Điện trở sứ 0.5R 5W 5%

Bán lẻ: 1,300₫

Điện trở sứ 120R 5W 5%

Bán lẻ: 1,300₫

Điện trở vạch 2.2R 5W 5%

Bán lẻ: 1,900₫

Điện trở sứ 10R 5W 5%

Bán lẻ: 1,300₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI