Phụ kiện Điện tử /

Relay

Sắp xếp sản phẩm:
HF46F-G/24-HS1

Bán lẻ: 11,000 Đ

JW2SN-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JW1FSN-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1AP-12V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1P-12V-F

Bán lẻ: 15,500 Đ

JQ1P-5V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

G2R-1-E 24VDC

Bán lẻ: 40,000 Đ

HF2160-1A-12DE Relay 12V30A

Bán lẻ: 25,000 Đ

JQX-105F-4-220V-1HS

Bán lẻ: 50,000 Đ

ALQ324 Relay 24V 10A 4 chân

Bán lẻ: 19,000 Đ

SRA-24VDC-CL

Bán lẻ: 5,800 Đ

YL-224-A-S-12VDC

Bán lẻ: 17,000 Đ

G5NB-1A-E-24VDC

Bán lẻ: 13,500 Đ

G5NB-1A-E-5VDC

Bán lẻ: 13,500 Đ

HF46F/5-HS1

Bán lẻ: 9,500 Đ

HK19F-DC5V-SHG

Bán lẻ: 10,000 Đ

JZC-32F-012-HS3

Bán lẻ: 9,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI