Vi mạch tích hợp /

Power Management

Sắp xếp sản phẩm:
LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

LM2596S-5.0 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 20,000 Đ

AP7333-33SRG-7

Bán lẻ: 3,500 Đ

NCP1529ASNT1G SOT23-5

Bán lẻ: 3,200 Đ

XL4015E1 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 11,000 Đ

LM317T TO-220

Bán lẻ: 4,000 Đ

KA7812 TO-220 chính hãng

Bán lẻ: 2,500 Đ

LNK501PN DIP-7

Bán lẻ: 12,000 Đ

LNK364GN SOP-7

Bán lẻ: 13,000 Đ

LNK564PN DIP-7

Bán lẻ: 12,000 Đ

LNK624DG SOP-7

Bán lẻ: 12,000 Đ

LNK364DN SOP-7

Bán lẻ: 11,000 Đ

LNK625DG SOP-7

Bán lẻ: 8,000 Đ

LNK364PN DIP-7

Bán lẻ: 9,000 Đ

LNK304PN DIP-7

Bán lẻ: 11,000 Đ

LNK603DG SOP-7

Bán lẻ: 12,000 Đ

LNK306PN DIP-7

Bán lẻ: 13,500 Đ

BQ7693000DBTR

Bán lẻ: 85,000 Đ

BQ78350DBTR-R1

Bán lẻ: 85,000 Đ

BQ34Z110PWR

Bán lẻ: 136,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI