Tin tức
Vi mạch tích hợpMemory

24Cxx Eeprom

Sắp xếp sản phẩm:
24C04A AT24C04A IC EEPROM DIP8

Bán lẻ: 11,500₫

24C04B AT24C04B IC EEPROM DIP8

Bán lẻ: 11,500₫

24LC512T-I/SN

Bán lẻ: 22,000₫

AT24C01

Bán lẻ: 2,000₫

24LC64-I/SN

Bán lẻ: 6,600₫

AT24C16N-10SU-2.7

Bán lẻ: 1,500₫

AT24C256N-10SU-2.7

Bán lẻ: 13,000₫

AT24C64B-10PU-2.7

Bán lẻ: 12,000₫

AT24C32A-10PU-2.7

Bán lẻ: 3,500₫

AT24C08A-10PU-2.7

Bán lẻ: 3,000₫

24LC04BT-I/SN

Bán lẻ: 5,000₫

AT24C02C-SSHM-T

Bán lẻ: 3,500₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI