Vi mạch tích hợp / Memory /

24Cxx Eeprom

Sắp xếp sản phẩm:
24LC64-I/SN

Bán lẻ: 6,600 Đ

AT24C16N-10SU-2.7

Bán lẻ: 1,800 Đ

AT24C512C-SSHD-T SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

AT24C256N-10SU-2.7

Bán lẻ: 7,200 Đ

AT24C64B-10PU-2.7

Bán lẻ: 12,000 Đ

AT24C32A-10PU-2.7

Bán lẻ: 2,900 Đ

AT24C08A-10PU-2.7

Bán lẻ: 2,600 Đ

24LC04B-I/SN

Bán lẻ: 4,700 Đ

AT24C02C-SSHM-T

Bán lẻ: 2,600 Đ

M24512-R

Bán lẻ: 30,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI