Sắp xếp sản phẩm:
AP7333-33SRG-7

Bán lẻ: 3,500 Đ

LM317T TO-220

Bán lẻ: 4,000 Đ

KA7812 TO-220 chính hãng

Bán lẻ: 2,500 Đ

SPX3819-3.3 SOT-23-5

Bán lẻ: 1,500 Đ

AMS1117-3.3

Bán lẻ: 3,200 Đ

TLE4253GS

Bán lẻ: 29,000 Đ

XC6222B281MR-G

Bán lẻ: 27,000 Đ

CJ78M05 TO-252

Bán lẻ: 3,000 Đ

L78M09CDT-TR TO-252

Bán lẻ: 5,000 Đ

BH33FB1WG-TR SSOP-5

Bán lẻ: 3,500 Đ

L78M05 TO-252 (loại thường)

Bán lẻ: 1,200 Đ

MC78M15G TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

LM1117T-3.3 TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

LM1117T-5.0 TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

BD00KA5

Bán lẻ: 24,000 Đ

L7805 SOT-89

Bán lẻ: 1,200 Đ

KA7805

Bán lẻ: 2,500 Đ

L7805CD2T 1A 5V TO-263

Bán lẻ: 3,500 Đ

SPX29150T

Bán lẻ: 15,000 Đ

LM340T-12

Bán lẻ: 12,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI