Vi mạch tích hợp / Power Management /

Linear Regulator

Sắp xếp sản phẩm:
L78M05 TO-252 (loại thường)

Bán lẻ: 1,200 Đ

MC78M15G TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

LM1117T 3.3V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

LM1117T 5.0V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

BD00KA5

Bán lẻ: 24,000 Đ

L7805 SOT-89

Bán lẻ: 1,200 Đ

KA7805

Bán lẻ: 2,000 Đ

L7805CD2T 1A 5V TO-263

Bán lẻ: 3,500 Đ

SPX29150T

Bán lẻ: 15,000 Đ

LM340T-12

Bán lẻ: 41,000 Đ

L7824CV

Bán lẻ: 3,800 Đ

TPS54360 SOP-8

Bán lẻ: 20,000 Đ

FAN1117AS33X

Bán lẻ: 5,700 Đ

AZ1117EH-3.3TRG1

Bán lẻ: 1,800 Đ

RT9193-33GB

Bán lẻ: 2,400 Đ

LM7912

Bán lẻ: 4,000 Đ

LM7812

Bán lẻ: 3,500 Đ

78L24

Bán lẻ: 2,000 Đ

LM317T

Bán lẻ: 2,500 Đ

L7805CV TO-220

Bán lẻ: 2,600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI