Vi mạch tích hợp / Memory /

25Cxx Eeprom

Sắp xếp sản phẩm:
M25PE20-VMN6P

Bán lẻ: 20,000 Đ

25LC256-I/P

Bán lẻ: 24,500 Đ

25LC512-I/SN

Bán lẻ: 30,000 Đ

25LC256-I/SN

Bán lẻ: 22,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI