Vi mạch tích hợpMemory

25Cxx Eeprom

Sắp xếp sản phẩm:
DS2502 SOT-23-3 EPROM 1Kb

Bán lẻ: 9,000₫

DS2505 TSOC-6 EPROM 16Kb

Bán lẻ: 28,000₫

M25PE20-VMN6P

Bán lẻ: 20,000₫

25LC256-I/P

Bán lẻ: 24,500₫

25LC512-I/SN

Bán lẻ: 32,000₫

25LC256-I/SN

Bán lẻ: 15,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI