Vi mạch tích hợpMemory

25Cxx Eeprom

Sắp xếp sản phẩm:
DS2505 TSOC-6 EPROM 16Kb

Bán lẻ: 68,000₫

25LC256-I/P

Bán lẻ: 24,500₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI